Dochodzenie odszkodowań

Ligotero świadczy pomoc prawną poszkodowanym w wypadkach drogowych i innych zdarzeniach losowych. Naszym celem jest uzyskanie należnego odszkodowania i zadośćuczynienia za następstwa wypadku, oraz zwrotu poniesionych i uzasadnionych kosztów związanych z wypadkiem. Osoby poszkodowane w wypadkach drogowych i innych zdarzeniach ubezpieczeniowych często z niezawinionych od nich przyczyn, nie korzystają ze swoich uprawnień, w tym z przepisu art. 415 K.C., który mówi:

Kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia

art. 415 K.C.

Wciąż zmieniające się unormowania prawne, intensywna kampania ubezpieczycieli oraz niska świadomość społeczeństwa stwarzają bardzo duże trudności osobą starającym się o należne świadczenia. Skutkiem tych utrudnień jest w większości przypadków zaniżone świadczenie, bądź całkowita odmowa jego wypłaty. Ligotero Reprezentuje swoich mandantów na podstawie pełnomocnictwa, którego udzielenie poprzedzone jest spisaniem umowy określającej warunki współpracy, będącej pisemną gwarancją, iż wynagrodzenie pobierane jest na zasadach prowizyjnych dopiero po uzyskaniu należnego świadczenia. Jesteśmy specjalistami w zakresie odpowiedzialności cywilnej i zobowiązań wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego z wieloletnim doświadczeniem. Oferujemy obsługę prawną, jednocześnie informując iż doradztwo w prowadzonych u nas sprawach jest bezpłatne.

Korzyści

Co zyskasz przy współpracy z Ligotero?

Doświadczenie

Jesteśmy specjalistami w zakresie odpowiedzialności cywilnej i zobowiązań wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego z wieloletnim doświadczeniem.

Bezpłatna obsługa prawna

Zapewnimy doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego. Możesz spać spokojnie.

Przejrzyste rozliczenia

Koszty prowadzenia sprawy są regulowane na zasadach prowizyjnych, po uzyskaniu świadczenia.

Pełne odszkodowanie

Zapewniamy uzyskanie należnego odszkodowania i zadośćuczynienia za następstwa wypadku, jak również zwrot poniesionych i uzasadnionych kosztów związanych z wypadkiem.

Share: